Inloggen
fr nl

Stress op het werk: alarmsignalen detecteren en oplossingen vinden

Het is zondagavond, je wekelijkse afspraak met dat gevoel van onrust en lichte paniek.
Straks is het weer tijd om je wekker te zetten en je ziet nu al op tegen wat er je morgenochtend te wachten staat...
De kans is groot dat je last hebt van stress op het werk.


Stress op het werk?
Volgens het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk ontstaat een stresstoestand wanneer er een onevenwicht bestaat tussen de perceptie die een persoon heeft van de eisen die zijn werkomgeving hem oplegt en zijn perceptie omtrent de responsmogelijkheden waarover hij beschikt. Hoewel het individuele en subjectieve proces van de beoordeling van die eisen en responsmogelijkheden psychologisch is, kunnen de gevolgen van stress verder gaan dan dat. Stress kan ook een negatieve invloed hebben op de lichamelijke gezondheid, het welzijn en de productiviteit.

Let op de signalen
De reactie van ons lichaam op een stresssituatie bestaat uit 3 fasen: alarm, weerstand en uitputting.

Alarm
In een stresssituatie komen er in het lichaam hormonen vrij, waaronder adrenaline. Daardoor stijgen je hartslag, bloeddruk en lichaamstemperatuur, en word je alerter. Het lichaam bereidt zich voor om op de situatie te reageren door zuurstof te leveren aan de organen waar een beroep op wordt gedaan.
Zowel fysiek, emotioneel als mentaal kunnen er symptomen optreden zoals spierspanning, een dichtgeknepen keel, verminderde eetlust, vermoeidheid, wantrouwen, angst, prikkelbaarheid, verwarring en bezorgdheid.

Weerstand
Als de situatie aanhoudt, worden nieuwe hormonen (cortisol) uitgescheiden. De bloedsuikerspiegel stijgt en de spieren, het hart en de hersenen worden voorzien van de energie die nodig is om de stresssituatie het hoofd te bieden.
Dat kan leiden tot spijsverteringsstoornissen, beven, huiduitslag, chronische slaapstoornissen, een aanhoudend gevoel van vermoeidheid en een verhoogde consumptie van tabak en/of alcohol. Maar ook tot angst, de neiging om zich af te zonderen of te huilen, verlies van interesse en overdreven zelfkritiek, en mogelijk ook geheugen- en concentratieproblemen, angst voor het onbekende en verlies van gevoel voor humor.

Uitputting
Als de stresssituatie verder aanhoudt of in sterkte toeneemt, kan het lichaam zich niet meer aanpassen, raakt het overbelast en nemen de risico's voor de gezondheid toe.
Omdat er te veel van het lichaam wordt gevraagd, zal het immuunsysteem geleidelijk verzwakken. In deze derde fase kunnen weer andere problemen optreden, zoals complexe spijsverterings¬problemen, een verhoogd risico op een hartaanval of beroerte, enz.
Als we deze symptomen als indicatoren beschouwen, kunnen we van bij de eerste alarmsignalen ingrijpen om de situatie niet uit de hand te laten lopen.

Stressfactoren op het werk
Er bestaan verschillende theoretische modellen over stressfactoren op het werk, waaronder die van Siegrist, Karasek en Johnson. Al geruime tijd worden deze gebruikt om de gevolgen van stress op de lichamelijke en mentale gezondheid te voorspellen.
Volgens Siegrist komt de gezondheid in gevaar wanneer er een onevenwicht bestaat tussen de perceptie die de werknemer heeft van de geleverde inspanningen en zijn perceptie omtrent de verkregen beloningen.
Voor Karasek komt stress op het werk voort uit de combinatie van een hoge werklast en weinig beslissingsruimte. Johnson voegt daar nog een derde dimensie aan toe, namelijk de perceptie die de werknemer heeft van de sociale ondersteuning in zijn werkomgeving.

Profielen met meer kans op stress
Geen enkele job is volledig stressvrij, maar van sommige jobs is bekend dat ze meer stress veroorzaken dan andere. Dat is bijvoorbeeld zo in sectoren waarin er veelvuldig contact is met het publiek, zoals persoonlijke dienstverlening of verkoop.
Daarnaast zijn er ook bepaalde persoonlijke kenmerken die stressgevoeligheid in de hand werken. We denken dan bijvoorbeeld aan perfectionisme, een introvert karakter, altruïsme, engagement, moeite om te delegeren of de behoefte aan controle.

Voorkomen of genezen
Gezien de mogelijke gevolgen van stress op het werk, worden binnen bedrijven tal van preventieve en curatieve strategieën geïmplementeerd die gericht zijn op het individu en/of de werkomgeving.
De Amerikaanse auteur Stephen Covey zegt echter: "Als ik mijn situatie wil verbeteren, moet ik mijn energie steken in het enige waar ik grip op heb: mezelf".
Om daar even op verder te gaan...

Enkele tips
Het loont de moeite om deze in acht te nemen, zelfs als je geen last hebt van stress op het werk...
• Slaap voldoende
• Eet evenwichtig
• Maak tijd voor jezelf: ontspanningsactiviteiten, relaxatie-, meditatie-, ademhalingsoefeningen, ...
• Onderhoud positieve sociale contacten
• Als je ergens mee zit, probeer het dan mondeling en/of schriftelijk uit te drukken
• Neem af en toe wat gas terug, verwaarloos je mentale gezondheid niet, sta positief in het leven
• Wees niet te streng voor jezelf
• Geniet met al je zintuigen van het hier en nu

Waarvoor kies jij? Wat werkt er bij jou?

De coaches in stressmanagement van SDWorx Career Solutions staan voor je klaar!
Of je nu een bedrijfsleider, HR-verantwoordelijke, manager of werknemer bent, aarzel niet om met ons contact op te nemen!

Sylvie Brancart
Career Coach
Gediplomeerd coach burn-out en stressmanagement


 Meer tips & tricks

Je C.V. wordt verwerkt...
Je kunt direct je C.V. uploaden om te solliciteren op deze vacature

óf via het reguliere formulier solliciteren
Sollicitatieformulier

Je C.V. wordt verwerkt...
Je kunt direct je C.V. uploaden om in te schrijven
óf via het reguliere formulier solliciteren  Inschrijfformulier
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement 
Akkoord Niet akkoord